رئیس شورای عالی استانها گفت: مواردی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداری ها است، بعد از تنظیم برای ما ارسال می‌شود تا اگر نظری داریم طبق آن اعمال شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، الویری در خصوص تازه ترین نتایج رایزنی ها با کمیسیون اقتصادی مجلس بر سر لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: بخش زیادی از پیشنهادات ما برای تغییر در جزییات این لایحه پذیرفته شده است.

وی با اشاره به گفتگویی که با محمدرضا ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس انجام داده بود، اظهار کرد: قرار شده تا مواردی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداری ها است، بعد از ویرایش و تنظیم برای ما ارسال شود تا اگر نظری داریم طبق آن اعمال شود.

گفتنی است در حال حاضر شهرداری ها ۶۰ درصد درآمد خود را از طریق عوارض کسب می کنند، ولی با تصویب این لایحه بخش مهمی از درآمدهای شهرداری ها قطع می شود و این امکان وجود دارد که راههای همچون تراکم فروشی و تخلفات اداری جایگزین آن شود.