معاون شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار گفت: محله گلستان از بافت های قدیمی سبزوار است که به توسعه و نوسازی نیاز دارد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، مرتضی احمدی با بیان این مطلب افزود: برای مداخله در محله گلستان نیاز به نقشه محله داریم که اداره میراث فرهنگی باید نقشه های بازسازی و نوسازی محله را به شهرداری ابلاغ کند.

وی با بیان اینکه برای نوسازی این محله از یک بخش توانمند است که باید آغاز کنیم، بیان کرد: سرای معمارزاده بهترین مکان برای آغاز بازآفرینی در محله گلستان است.

به گفته وی، تملک بخشی از این سرا انجام شده و اقدامات برای تملک سایر بخش ها در حال انجام است.