مزایده طرح کارت پارک الکترونیکی :

۲۲ مهر ۱۳۹۵ IMG09335928

موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست ازواگذاری مدیریت اجرای طرح کارت پارک هوشمند (الکترونیکی) ویژه پارکینگ های حاشیه ای در معابر سطح شهر سبزوار

این فرآیند با رویکرد حذف مراودات کاغذی، استفاده از تکنولوژی RFID و استفاده از پایانه جمع آوری اطلاعات DCT جهت کنترل، نظارت و دریافت هزینه ها به صورت الکترونیکی و با مدیریت نرم افزار پارکبان با ارتقاء نسبت به سیستم فعلی مطابق دفترچه پیوست اجرا خواهد شد.

مدت قرارداد:

مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ تحویل تجهیزات و امکانات سیستم و تنظیم صورت جلسه برابر ۲ سال خورشیدی می باشد که با تایید شهرداری و تصویب شورای محترم اسلامی شهر برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید می باشد.

 محدوده اجرا:

محدوده اجرا، پارکینگهای حاشیه ای برخی از خیابان های شهر سبزوار است، که مجوز بهره برداری از آن در اختیار شهرداری سبزوار، قرار دارد. که نام و مشخصات دقیق آن به شرح ذیل می باشد. نقشه خیابان ها با پارک حاشیه ها

۱: ضلع جنوبی خیابان بیهق ، مابین چهار راه امامزاده تا میدان ۲۲بهمن با درجهA

۲: ضلع شرقی خیابان کاشفی ، مابین چهار راه دادگستری تا میدان ۲۲بهمن با درجه A

۳: ضلع غربی خیابان اسرار ، مابین میدان حاج ملاهادی تا اول خیابان نواب با درجه B و از اول خیابان نواب تا  چهارراه امامزاده با درجه A

۴ :ضلع شرقی خیابان اسرار ،مابین چهار راه امامزاده تا میدان اسرار با درجه A

۵ : ضلع شمال خیابان بیهق ، مابین میدان دروازه عراق تا چهار راه امامزاده با درجه A

۶: ضلع شرقی خیابان کاشفی ، مابین چهار اتش نشانی تا ۲۲ بهمن با درجه B

۷: ضلع غربی خیابان کاشفی ، مابین چهار اتش نشانی تا ۲۲ بهمن با درجه B

۸:ضلع شمالی خیابان مدرس از میدان اسرار تا چهار راه اتش نشانی با درجه B

۹: ضلع جنوبی خیابان مدرس از میدان اسرار تا چهار راه اتش نشانی با درجه B

۱۰: ضلع جنوبی خیابان اسدابادی از میدان حاج ملاهادی سبزواری تا چهار راه کوشک با درجه B

۱۱: ضلع شرقی خیابان قایم. با درجهB

۱۲: ضلع شمالی خیابان اسدابادی از چهارراه دادگستری تا میدان حاج ملا هادی سبزواری با درجه  A

۱۳:ضلع شرقی خیابان طالقانی از میدان حاج ملاهادی سبزواری تا میدان طالقانی با درجه A

۱۴: ضلع غربی خیابان فدائیان اسلام ، با درجه B

۱۵ : ضلع جنوبی  خیابان نواب صفوی. با درجه B

۱۶: ضلع جنوبی خیابان صائب از خیابان کاشفی تا خیابان ابوریحان بیرونی با درجه B

۱۷:ضلع شمالی خیابان ۲۲ بهمن از خیابان ابوریحان بیرونی  تا خیابان کاشفی با درجه B

۱۸: پارکینگ های متمرکز شهرداری سبزوار B

تعداد جای پارک

در کلیه خیابانهای موردنظر جمعاً ۸۳۴ مورد می باشد که در طول سال با درخواست شرکت و مصوبه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قابل افزایش می باشد.

تعرفه پارک  حاشیه ای

ساعت اول  ساعت های بعدی

درجهA  ۳۵۰۰ ریال  ۲۰ درصد افزایش نسبت به ساعات قبلی

درجه B 3200 ريال  ۲۰ درصد افزایش نسبت به ساعات قبلی

هزینه های اولیه شامل موارد زیر است:

۱- نرخ کارت خام به ازای هر کارت برابر است با ۲۰۰۰۰ ریال که پیمانکار می بایست از مشتری نهایی اخذ و به شهرداری مبلغ ۱۸۷۵۰ ریال تحویل گردد (در این خصوص سود پیمانکار مبلغ  ۱۲۵۰۰ ريال  از فروش کارت پارک های خام می باشد  )

۲- پیشنهاد پایه  شهرداری در خصوص سهم خود از طرح ، برابر با ۲۵ درصد از سود ناخالص فروش شارژکارت الکترونیکی  می باشد که می بایست در زمان اخذ مجوز شارژ ،سهم شهرداری پرداخت گردد.

تعهدات کارفرما

کارفرما در راستای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، نسبت به تهیه و آماده سازی موارد زیر متعهد است:

۱-  تامین کارت خام، چاپ دو روی کارت

۲-  تعیین خیابانهای تحت پوشش طرح و ساعات فعالیت پارکبانها و تعداد پارکبان مورد نیاز در هر خیابان.

۳-  اطلاع رسانی کامل ومناسب جهت معرفی طرح و آشنایی شهروندان و نحوه استفاده از کارت پارک.

۴-  پیش بینی کیوسک فروش کارت پارک.

۵-  پیش بینی فضای امن جهت نگهداری اطلاعات پشتیبان سیستم

تعهدات پیمانکار

پیمانکار در راستای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، نسبت به تهیه و آماده سازی موارد زیر متعهد است و پرداخت کلیه هزینه های مرتبط اعم از: اداری، پرسنلی، مالیات، بیمه و عوارض اجرای این تعهدات صرفا بعهده پیمانکار میباشد

۱-  تهیه پایانه جمع آوری اطلاعات DCT  به تعداد پارکبان ها و پایانه نظارت و در صورت تهیه پایانه توسط شهرداری، پیمانکار می بایست در زمان اتمام قرارداد دستگاه پایانه نو خریداری و در اختیار شهرداری قرار دهد (که شهرداری در حال حاضر خریداری نموده است )

۲-  ایجاد تعامل سازنده با ماموران نیروی انتظامی و راهور و پرداخت هزینه های مربوطه.

۳-  تامین یک نفر کارشناس فنی برای آموزش، پیاده سازی، رفع اشکالات و نگهداری سیستم

۴-  پرداخت به موقع هزینه ها

۵-  انجام فعالیتهای اجرایی پارکبانی و تامین نیروی انسانی شامل:

-پارکبان.

– سرپرست پارکبان.

– مسئول فنی سیستم

۶-  پیش بینی فضای امن جهت نگهداری اطلاعات سیستم.

۷-  توزیع و فروش کارت پارک.

۸ – تهیه امار پارک حاشیه ای در معابر دارای طرح  و ارائه این امار به  شهرداری

۹- پیمانکار موظف است حداقل پنجاه درصد از نیروی انسانی خود را توسط پیشنهاد شهرداری سبزوار بکارگیری نماید.

۱۰- استفاده از قابلیت های سیستم ترافیک هوشمند.

ضمانت پیمانکار

با عنایت به اینکه برخی از تجهیزات کارت پارک الکترونیکی، کارت خام، مجوز شارژ و … به صورت امانت در اختیار پیمانکار می باشد ،لازم است پیمانکار ضمانت نامه بانکی به مبلغ دویست میلیون ريال اخذ و تحویل شهرداری نمایید.

مشخصات سیستم مورد نیاز جهت هوشمندسازی پارک حاشیه ای 

از آنجا که الصاق تراشه الکترونیکی پارک برای خوردوهایی که در محدوده طرح توقف می کنند الزامی است، تمام خودروهای موجود تراشه دار خواهند شد. در صورتی که یک خودروی برای اولین بار اقدام به پارک در محدوده¬ی اجرای طرح کند، پارکبان با ورود شماره پلاک هزینه پارک را به صورت بدهکار در پلاک خودرو ثبت می نماید. امکان شارژ پلاک از طریق تلفن همراه و بدون نصب نرم افزار بانکی از دیگر قابلیت های این سیستم می باشد.

۱- سامانه متمرکز الکترونیکی کارت پارک با قابلیت کاملا آنلاین و مبتنی بر کارت و پلاک خودرو.

۲- سامانه متمرکز الکترونیکی کارت پارک ویژه موتور سیکلت مبتنی بر پلاک موتورسیکلت.

۳- قابلیت ارسال پیام کوتاه به مالکین در تراکنش های کارت پارک خودرو.

۴- قابلیت مشاهده گزارش مالی پلاک خودرو (بستانکاری یا بدهکاری) از طریق پیام کوتاه- اینترنت.

۵- قابلیت شارژ غیرحضوری پلاک خودرو با جدیدترین روش های پرداخت و دریافت رسید الکترونیکی از طریق پیام کوتاه و پست الکترونیکی.

۶- دریافت گزارش پارک ها از طریق اینترنت.

۷- قابلیت شناور بودن اعتبار ریالی کارت پارک خودرو، این امکان را می دهد که اگر خودرویی در طول دوره اعتباری کارت پارک، در حاشیه معابر توقف نداشته باشد مبلغ شارز ریالی کارت به دوره بعد انتقال یابد.

۸- قابلیت افزایش ضریب تعرفه در ساعات اوج ترافیک پس از اخذ مجوزات قانونی

۹- قابلیت هر تغییری که از طرف کارفرما جهت ارتقاء سیستم به پیمانکار ارجاع شود.

۱۰- صرفه جویی در منابع ملی و حذف رسید کاغذ در گزارشات مالی.

۱۱- دارای سیستم نظارتی کارفرما برای دریافت گزارشات مورد نیاز.

۱۲- دارای سیستم هشدار الکترونیکی برای پلاکهای فاقد شارژ و بدهکار.

۱۳- قابلیت شبکه شدن کارت پارک سایر شهرهایی که دارای سیستم هوشمند در آن فعال می باشد./ز

                                                                  سيدعلي كوشكي

                                                                    شهردار سبزوار
shora_logo