سیدعلی کوشکی شهردار سبزوار طی ابلاغی ” مسئول پیگیری های ویژه شهرداری” را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، متن پیام بدین شرح است:

سرکار خانم افسانه نگاری

سلام علیکم

احتراما، با توجه به حسن سوابق و تجارب ارزشمندتان، به موجب این ابلاغ به سمت” مسئول پیگیری های ویژه شهرداری” منصوب می گردید تا زیر نظر رئیس حوزه شهردار انجام وظیفه نمایید.

امید است با در نظر گرفتن اهداف سازمانی و انجام امور محوله در راستای شهروند مداری، ارائه خدمات و تکریم ارباب رجوع موفق و موید باشید.
از خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را مسئلت می نمایم.

سید علی کوشکی
شهردار سبزوار