سرپرست پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار گفت: ۲۰ خانه تاریخی در این شهر شناسایی شده که هشت اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، محسن برآبادی با بیان اینکه بیشتر خانه های تاریخی سبزوار در اختیار مالکان شخصی است افزود: خرید خانه های تاریخی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به مشارکت شورای شهر و شهرداری سبزوار در خرید خانه های تاریخی اظهار داشت: خانه تاریخی اولیا در آخرین روزهای سال گذشته خریداری شد و امسال با مشارکت شورای شهر و شهرداری خرید ۲ خانه تاریخی دیگر در نظر گرفته شده است.

وی خانه های تاریخی را نماد شهر سبزوار و عامل رونق گردشگری دانست و گفت: خانه های اولیا، اسکوئی، اسلامی، افچنگی، جعفرزاده، چشمی، سدیدی و شریعتمدار برخی از خانه های مهم تاریخی این شهر است.

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار افزود: توجه به احیا و مرمت خانه های تاریخی منجر به رشد گردشگری و توسعه اقتصادی آنها شده که تلاش می شود این الگو در سبزوار نیز پیاده شود.

وی اظهار داشت: مالکان برخی خانه های تاریخی تصمیم به فروش خانه های خود دارند که در صورت عدم ورود میراث فرهنگی و شهرداری این آثار به افرادی واگذار می شود که بدون توجه به ارزش تاریخی بنا اقدام به تخریب و تغییر کاربری آن می کنند.

وی گفت: با احیا و مرمت خانه های تاریخی و تبدیل آنها به مجتمع های مسکونی و واحدهای اقامتی زمینه جذب گردشگران به شهرستان سبزوار فراهم می شود.

گفتنی است پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار سال گذشته با هدف صیانت از آثار تاریخی و توسعه گردشگری در محل خانه امین التجار مشهدی این شهر راه اندازی شد.