با حضور شهردار سبزوار و جمعی از مدیران شهرداری در محله آرمان جنوبی واقع در ضلع جنوب بلوار شریعتی، مشکلات اهالی این منطقه از سطح شهر که در حوزه شهرداری بود مجدد بررسی و بر تسریع در رفع آن تاکید شد.

به گزارش مدیریت اربتاطات شهرداری سبزوار، اهالی این محله از نیمه تمام ماندن کانال آب های سطحی، ورود فاضلاب به معابر، پسماند و عدم رسیدگی به پارک محله این خیابان گله مند بودند که شهردار سبزوار با حضور در این محله مجدد مشکلات را بررسی و دستورهای لازم را به مدیران شهرداری برای مرتفع کردن مشکلات داد.

شهردار سبزوار در حاشیه این بازدید به تبصره ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۶۲ اشاره کرد و افزود:حریم مخازن و تاسسیات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی و صیانت حفظ حریم بستر کال ها، مسیل ها و انهار بر عهده وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای می باشد.

سید علی کوشکی بیان کرد: لذا شهرداری طی سال های گذشته، همزمان با توسعه شهری و درخواست های مکرر شهروندان محله آرمان جنوبی نسبت به کف سازی و جداره و کف سازی۳ کیلومتر از حریم کانال این محدوده از محل اعتبارات استانی و منابع داخلی شهرداری اقدام کرده که ۳ کیلومتر دیگر تا بزرگراه ابریشم منوط به رفع معارض و واگذاری آن از سوی آب منطقه ای استان به شهرداری است.

شهردار سبزوار افزود: علیرغم پیگیری های متعدد از سوی نمایندگان و مسئولین محلی تاکنون وزارت نیرو، شرکت آب منطقه ای حاضر به واگذاری حریم کال و انجام تعهدات خود و پرداخت هزینه های مربوطه نشده است.