رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سبزوار گفت: مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک سبزوار در حال پیگیری است.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری سبزوار، فواد سحابی در این باره افزود:  دوسال قبل مناقصه ای در این رابطه برگزار شد اما به دلایلی عملیاتی نشد، تا اینکه مجددا در سال گذشته مناقصه برگزار و اردیبهشت امسال، قرار داد مشاور با شهرداری منعقد شد.

او بیان کرد:  از آنجایی که آمار برداری ترافیک بر اساس ضوابط باید فقط در دو نوبت از سال ( اردیبهشت و آبان ماه ) انجام شود، در حال حاضر مشاور در حال آمار برداری می باشد و اگر مشکل خاصی پیش نیاید در یک پروسه دو ساله این مطالعات نهایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: آمار برداری و بعد از آن مدل سازی هنوز ابتدای کار می باشد و تصویب شورای هماهنگی ترافیک شهرستان ، شورای هماهنگی ترافیک استان ( همتا ) و شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور از مراحل بعدی این پروسه می باشد.