۱ – مشخصات فردی   PERSONAL STATEMENTS

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی احمدی

تاریخ تولد : ۱۳۴۹

محل تولد :  تهران

Email:mahmadi905@yahoo.com

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

۲ – وضعیت تحصیلی  EDUCTION 

 

کارشناسی : مهندسی عمران-دانشگاه : صنعتی امیر کبیر (تهران}-سال : ۱۳۷۲

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

کارشناسی ارشد : مهندسی سازه هیدرولیکی دانشگاه : پوترا {مالزی} سال : ۲۰۰۸
دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کارDBA موسسه آموزش عالی آسیا{مشهد} سال : ۱۳۹۵

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

۳ – سوابق شغلی   WORK EXPERIENCES

 

شرکت: مهندسی مشاور آب محیط سمت : مهندس طراح پروژه مجتمع آبرسانی گیلان سال : ۱۳۷۳- ۱۳۷۶


سازمان : شهرداری سبزوار پست : مسول برنامه ریزی و پژوهش شهرداری سال : ۱۳۸۰ – ۱۳۸۱

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سازمان : شهرداری سبزوار پست : معاون فنی و شهرسازی شهرداری سال :۱۳۸۱ – ۱۳۸۲

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سازمان: شهرداری سبزوار پست : مدیر طرح و برنامه شهرداری سال : ۱۳۸۲ – ۱۳۹۴

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سازمان: شهرداری سبزوار پست : معاون ترافیک و شهرسازی شهرداری سال: ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
سازمان: نظام مهندسی سبزوار محاسب سازه و ناظر ساختمانهای مسکونی و تجاری سال :۱۳۷۷ – ۱۳۹۶

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

۴ – کتب و مقالات چاپی BOOKS AND ARTICLES

 

کتاب : شرح خدمات طرح های مطالعاتی و پژوهشی شهرداریها سال : ۱۳۸۸ انتشارات : امید مهر

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
کتاب : سالنامه آماری شهرداریهای درجه ۹و۱۰ سال : ۱۳۹۰ انتشارات : امید مهر

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
کتاب انگلیسی: Implementation Plans for Urban Streets Development سال : ۲۰۱۴ انتشارات :AMAZON

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
مقاله : نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر و ایمن سازی ساخت و سازها سال : ۱۳۸۸ مجله : طاق

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
مقاله : بررسی عملکرد موج شکن های کیسونی تحت اثر تاثیر امواج ضربه ی سال :۱۳۹۰ همایش : صنایع فرا ساحل

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
مقاله: باز آفرینی تاریخی میدان دروازه عراق سبزوار سال : ۱۳۹۲ جشنواره : پژوهش شهرداری تهران

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
مقاله : میزان اثر بخشی پژوهش های کاربردی کارکنان در ارتقا سطح دانش سازمانی و کارایی آنان سال : ۱۳۹۵ دوره مدیریت عالی کسب و کار

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

۵ – جوایز و تقدیر نامه ها KEY ACHIEVEMENTS   

 

جایزه : برتر پژوهش جشنواره : پژوهش سازمان شهرداریها کشور سال ۱۳۸۸

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
جایزه : برتر پژوهش و آموزش شهروندی نمایشگاه : دستاورد های شهرداریها کشور سال ۱۳۸۹

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
جایزه :برتر پزوهش و نوآوری در مدیریت شهری جشنواره : پژوهش شهرداری تهران سال: ۱۳۹۱

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
جایزه : جایزه جهانی تهران جشنواره : پژوهش شهرداری تهران سال ۱۳۹۲

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
تقدیر نامه : تنظیم سند توسعه شهرستان سبزوار حوزه ستادی :فرمانداری شهرستان سبزوار سال ۱۳۸۷:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
تقدیر نامه : عملکرد عمران شهری حوزه ستادی : فرمانداری شهرستان سبزوار سال: ۱۳۹۱

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
تقدیر نامه : پیاده سازی نظام مدیریت HSE حوزه عمرانی: شهرداری سبزوار سال: ۱۳۹۱

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
تقدیر نامه : ایجاد آرشیو و کتابخانه تخصصی حوزه ستادی : شهرداری سبزوار سال :۱۳۹۱

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
تقدیرنامه: آموزش و پژوهش استان مدیرکل امور شهری استانداری خراسان رضوی سال: ۱۳۹۲

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
جایزه : برتر پژوهش و آموزش نمایشگاه : دستاورد های شهرداریها کشور سال: ۱۳۹۳

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
تقدیر نامه : رتبه برتر در باز افرینی محلات هدف حوزه ستادی : شهرداری سبزوار سال :۱۳۹۳

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
تقدیر نامه : یکپارچه سازی طرحهای تفصیلی IMS حوزه ستادی: شهرداری سبزوار سال: ۱۳۹۴

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
تقدیرنامه : همکاری در تدوین کتاب اطلس مدیریت حوزه ستادی: شهرداری سبزوار سال: ۱۳۹۵

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
تقدیر نامه : رتبه برتر پزوهش و فنآوری استان مدیرکل امور شهری استانداری خراسان رضوی سال :۱۳۹۵

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

۶ – مهارت ها SKILLS AND COMPETENCIES

 

زبان انگلیسی دوره : ELS LEVEL 102 – (مالزی) تعداد ساعت : ۹۰

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
زبان انگلیسی آزمون :MCHE وزارت علوم تحقیقات و فناوری نمره : ۱۰۰/۳۹

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
کامپیوتر دوره : محاسبات ساختمان ETABS تعداد ساعت : ۴۰

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
کامپیوتر دوره : مهارتهای هفتگانه ICDL تعداد ساعت : ۱۳۰

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
مهارت شغلی آموزشهای عمومی کارکنان شهرداریها ۸ دوره تعداد ساعت :۴۶

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
مهارت شغلی آموزشهای تخصصی کارکنان شهرداریها ۲۳ دوره تعداد ساعت : ۳۷۶

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

۷ – عضویت در انجمن  های تخصصی  JOIN THE COMMUNITIES

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی سال : ۱۳۷۷ – ۱۳۹۳

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نمایندگی شهرستان سبزوار سال :۱۳۷۹ – ۱۳۸۵

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
هیات مدیره سازمان بهسازی و نوسازی شهر سبزوار سال : ۱۳۹۱ – ۱۳۹۵

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
هیات مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار سال : ۱۳۸۹ – ۱۳۹۶

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
کارگروه آموزش سازمان شهرداریهای ودهیاریهای کشور سال : ۱۳۸۹ – ۱۳۹۴

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
هیات مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سبزوار سال : ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
۸ کارگروه تخصصی و مدیریتی شهرداری سبزوار سال : ۱۳۸۷- ۱۳۹۶

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
شورای هماهنگی ترافیک شهرستان سبزوار سال : ۱۳۹۴- ۱۳۹۶

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–