معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: ۶۵ درصد درآمد شهرداری های کشور از محل وصول عوارض ساخت و ساز تامین می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، هوشنگ خندان دل اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده بهترین و پایدارترین منبع درآمدی شهرداری ها در همه دنیا محسوب می شود اما در کشور ما این مهم چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: شهرداری های کشور در سال گذشته بیش از ۵۸۰ میلیارد ریال هزینه های جاری و عمرانی داشتند که تنها ۱۴ درصد این مهم از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین شده و مابقی از طریق عوارض ساخت و ساز تامین شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور نظام قانونی مدیریت شهری را نیازمند بازنگری های کارشناسانه دانست و گفت: قانونی که امروز بر اساس آن شهرهای کشور مدیریت می شوند در سال ۱۳۳۰ تصویب و در دهه ۴۰ نیز مورد بازنگری قرار گرفته، بنابراین برای مدیریت شهری کارآمد، این قانون باید در اسرع وقت بازنگری و در بسیاری از موارد نیز اصلاح شود.

وی اضافه کرد: نه تنها محل تامین منابع مالی شهرداری ها پایدار و مورد اطمینان نیست بلکه بین درآمد و هزینه شهرداری های نیز توازن برقرار نیست چرا که شهرداری های کشور بیش از سه تا پنج برابر نیاز خود نیروی انسانی به خدمت گرفته اند.

خندان دل بیان کرد: در چهار سال گذشته میزان پرداختی های دهیاری ها ۷۰ درصد و اعتبارات شهری شهرهای کوچک و متوسط نیز بیش از ۲ برابر افزایش داشته که این مهم نقش موثری در جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و ساکنان شهرهای کوچک به کلانشهرها داشته است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اظهار کرد: یک لایحه در زمینه ایمنی و تاب آوری شهرها تدوین و به هیات وزیران تقدیم شده که با تصویب این مهم بخش عمده ای از مشکلات شهرداری ها به خصوص در زمینه مدیریت پسماند مرتفع می شود.