مميزي املاك و اصناف سبزوار انجام مي شود

۱۶ دی ۱۳۹۵ 139307121608167533777774

شهرداري سبزوار براساس ماده ۹ قانون نوسازي و عمران شهري در نظر دارد به منظور توزيع متعادل خدمات و يكپارچه سازي خدمات شهري و ايجاد بانك اطلاعات ساخت و ساز شهري نسبت به انجام مميزي املاك و اصناف سي ام دي ماه سال جاري اقدام نمايد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري سبزوار، لذا خواهشمند است شهروندان محترم به مامورين و نمايندگان طرح مميزي املاك با كارت شناسايي معتبر جهت دريافت اطلاعات مورد نياز به منازل و مغازه ها مراجعه مي نمايند، مساعدت كنند.

شهروندان محترم مي بايست مدارك مربوط به محل سكونت خود از جمله سند مالكيت و يا هر مدرك ديگر(بنجاق با صلح حقوقي، زمين شهري، حكم قضايي و وقف نامه)، پروانه و يا پايانكار ساختمان، قبوض آب، برق، تلفن و گاز، آخرين فيش يا مفاصا حساب نوسازي، شناسنامه و كارت ملي مالك يا مالكين و يا فتوكپي آن ها را به مامورين و نمايندگان طرح مميزي ارائه دهند.

همچنين توضيح داده مي شود كه سند مالكيت و با اجاره نامه استيجاري ملك، هر نوع جواز كسب(دائم يا موقت) و يا هر نوع مجوز فعاليت شغلي، سوابق شهرداري، قبوض آب، برق، تلفن و گاز،آخرين فيش پرداخت عوارض كسب و شناسنامه و كارت ملي صاحب واحد تجاري و شغلي (كپي) از مدارك مربوط به واحدهاي تجاري، اداري و شغلي مي باشد.

جهت استحضار: در اجراي مفاد تبصره ۳ ماده ۴ قانون نوسازي و عمران شهري در صورت عدم همكاري ، مميزي ملك شما علي  راس و با اعلام كتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان انجام خواهد شد.
shora_logo