رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: متاسفانه سالانه در کشور قریب به ۱۷۰هزار حریق رخ می دهد که حادثه پلاسکو و شهادت ۱۶ آتش نشان از حادترین این حوادث بوده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، اسماعیل نجار با بیان اینکه بیش از رفع بحران باید پیشگیری کرد، اظهار کرد: باید پیشگیری قبل از بحران صورت بگیرد و در این راستا مردم باید آموزش‌های لازم را ببینند و البته رعایت کنند تا شاهد صحنه دلخراشی نباشیم.

وی ادامه داد: پیشگیری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه گاهی با یک کپسول آتش نشانی ساده یا یک لیوان آب می‌توان در جلوی یک حادثه بزرگ را گرفت و از یک حریق بسیار بزرگ پیشگیری کرد.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: آمادگی آتش نشانان یک طرف موضوع است و طرف دیگر رعایت نکات ایمنی از طرف مردم است که در این زمینه باید فرهنگ سازی کرد.

وی با اشاره به آمار حریق در کشور اضافه کرد: متاسفانه سالانه در کشور قریب به ۱۷۰هزار حریق رخ می دهد که حادثه پلاسکو و شهادت ۱۶ آتش نشان از حادترین این حوادث بوده است.

نجار گفت: قطعا آمادگی در نیروهای آتش نشانی وجود دارد و سازمان مدیریت بحران هم در حد توان در کنار آنان است.