جمعی از مسئولین سازمان آتش نشانی نیشابور با حضور در دفتر ریاست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار با ریاست و معاونین این سازمان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار مهدی احمدی راد رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری سبزوار گفت: این دیدار در راستای تعامل هر چه بیشتر و تبادل نظر سازمان های آتش نشانی دو شهر بزرگ خراسان رضوی در زمینه های آموزشی عملیاتی مالی و پیشگیری صورت گرفت.

وی همچنین گفت:با توجه به اجرای موفق طرح بازدید های کارشناسی آتش نشانی سبزوار در گذشته با عنایت به مصوبات دفترچه بهای خدمات ایمنی نیشابور در مورد راهکارهای اجرای این طرح در نیشابور، گفت و گو و مشورت‌های صورت گرفت.

احمدی در پایان گفت: با توجه به اینکه آتش نشانی های سبزوار و نیشابور دوقطب آموزشی آتش‌نشانان استان محسوب می شوند برگزاری چنین جلساتی کمک شایانی به بالا بردن سطح کیفی آتش‌نشانان استان خواهد نمود.