معاون حمل ونقل، ترافیک و شهرسازی شهرداری سبزوار از خرید واحدهای تجاری حاشیه بلوک یک ارگ امیریه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، مرتضی احمدی با اعلام این خبر افزود: براساس طرح نوسازی بافت فرسوده ارگ امیریه بلوک یک در در قدیم سرای اعظمی واقع می گردید می بایست ۱۰ متر عقب نشینی کند تا یک حاشیه سبز در محیط خیابان بیهق و عطاملک در میدان دروازه عراق احداث شود.

وی اظهار داشت: در دو روز اخیر ۷ باب مغازه به مبلغ ۱.۱  میلیارد تومان و ۸ باب مغازه به ارزش ۱.۲ میلیارد تومان در حاشیه خیابان عطاملک توسط شهرداری خردیداری و تخریب شد.

او با بیان اینکه طرح تا یک سال آینده در فاز بلوک یک به اتمام خواهد رسید، گفت: بزودی منظر ارگ امیریه در فاز بلوک یک قابل چشم انداز برای شهروندان خواهد بود.