رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار گفت: با هدف زیبایی و ایجاد جلوه بصری، طراوت بخشیدن به پارک‌ها و میادین، طراحی و گلکاری میدان شهدا به پایان رسید.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری سبزوار، کاظم خلیلی دارینی با بیان این مطلب افزود: طی این پروژه اصلاح خاک میدان و همچنین طراحی فضای سبز و باغچه ها توسط نیروهای سخت کوش این سازمان انجام شد.

وی تصریح کرد: این طرح با کاهش سطح چمن وکاشت گونه های کم آب طلب ژونی پروس ، شمشاد و…جهت صرفه جویی مصرف آب و زیباسازی هرچه بیشتر میدان اقدامی موثر صورت گرفته است.