ظهر امروز با تماس کارگران زمینی در حال ساخت در روستای ابارش با آتش نشانی مبنی بر از هوش رفتن مقنی در چاه بلافاصله تیم نجات ایستگاه ۲ آتش نشانی به محل اعزام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، آتش نشانان بلافاصله اقدام به خارج کردن پیرمرد مقنی که به علت استنشاق گازهای چاه هوشیاری خود را از دست داده بود کردند.

متاسفانه علیرغم تلاش نیروهای اورژانس برای احیای مقنی مثمر ثمر واقع نشد و مرگ وی تایید شد.