یک کارشناس شهرسازی گفت: خوانایی شهر به افراد کمک می‌کند تا یک محله یا یک منطقه از شهر را بهتر بشناسند و درک بهتری نسبت به هویت واقعی شهر داشته باشند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، فرزاد مؤمنی با اشاره به مفهوم خوانایی شهر، اظهار کرد: خوانایی شهر بدین مفهوم است که چنانچه فردی، مسافر یا شهروند در یک نقطه از شهر قرار بگیرد بتواند مسیریابی درستی داشته باشد و به تنهایی مسیر خود را به سمت مقصد مورد نظر پیدا کند.

وی افزود: می‌توان با در نظر گرفتن برخی چیزهای هویت بخش ازجمله المان‌ها، هم به خوانایی و هم به هویت شهر کمک کرد.

این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: این المان‌ها چه در مقیاس محله‌ای و چه در مقیاس منطقه‌ای، هم هویت یک شهر را ارتقا می‌دهد و هم می‌تواند به خوانایی شهر کمک کند.

مؤمنی با بیان اینکه المان‌های کاربردی در مرکز محله‌های شهر ضمن خوانایی بهتر محله هویت آن را نیز تعریف می‌کند، تصریح کرد: خوانایی شهر به افراد کمک می‌کند تا یک محله یا یک منطقه از شهر را بهتر بشناسند و درک بهتری نسبت به هویت واقعی شهر داشته باشند.

وی عنوان کرد: ساکنان محلات دیگر شهر بر اساس هویت خاص آن محله به آن مراجعه می‌کنند و موجب رونق کسب و کار در آن مکان می‌شوند.

این کارشناس شهرسازی تاکید کرد: به منظور برقراری ارتباط مؤثر میان المان و خوانایی شهر باید به مطالعاتی در حوزه وجه تسمیه‌های محلات، مناطق و هر مکانی در شهر تحت عنوان کوی یا برزن دسترسی پیدا کنیم و بر اساس آن مطالعات، المان‌های کاربردی در سطح محلات و مناطق شهر را شناسایی کنیم.

مؤمنی گفت: این المان‌ها باید هویت بخش بوده و موجب بازآفرینی هویت برای محله مورد نظر شود و می‌تواند موجب خوانایی بهتر آن محله برای افرادی شود که در آن ساکن هستند./ایمنا