مدیر ارتباطات شهرداری سبزوار گفت: با تاکید شهردار سبزوار به منظور حفظ سلامت کارگران شهرداری در این روزهای سیاه کرونایی، انجام هرگونه کار گروهی و تجمیعی در سازمانهای پسماند و سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، محمد اختریان با بیان این مطلب افزود: با توجه به اوج گیری موج سوم ویروس کرونا در سبزوار، پیرو دستورالعمل های ابلاغی و بهداشتی با دستور شهردار سبزوار به روسای سازمانهای پسماند و سیما ، منظر و فضای سبز شهری هرگونه کار گروهی و جمعی توسط کارگران این سازمان ها ممنوع می باشد.

وی بیان کرد: همچنین در این خصوص تاکید شده فعالیت ها حتی الامکان می بایست به صورت انفرادی صورت بگیرد و کارگران نسبت به استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی بیشتر ملزم شوند.

او گفت: امید است با همراهی و مشارکت بیشتر شهروندان در استفاده از ماسک، در منزل ماندن و خودداری از سفرهای غیر ضرور درون شهری هر چه سریعتر با شکست این ویروس منحوس خستگی را از کادردرمان و جامعه پزشکی و کارکنان شهرداری زدوده شود.