مدیر درآمد شهرداری سبزوار از تشکیل کارگروه “تنقیح لوایح” در شهرداری سبزوار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، موسی الرضا یزداد با بیان اینکه تشکیل این کارگروه با تاکید شهردار سبزوار در جلسه صبح امروز معاونین و مدیران ارشد شهرداری در دستور کار قرار گرفت، افزود: با توجه به اهمیت “تنقیح لوایح” و تمیز آن براساس قوانین و مقررات شهرداری و با استفاده از منابع معتبر اعم از آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظرات اداره کل امور حقوقی صورت گرفت.

وی بیان کرد: در این راستا شهرداری سبزوار کارگروه تدوین و “تنقیح لوایح” را با یازده عضو متشکل از معاونین، مدیران مناطق شهرداری، مدیران حوزه مالی شهرداری و دبیر کارگروه تشکیل داد .

یزداد اضافه کرد: بر این اساس لوایح پیشنهادی پس از بحث، بررسی و تبادل نظر با نگاه مطالعات میدانی وحقوقی تهیه و تدوین و به شورای شهر ارسال و توسط دبیر کارگروه کلیه لوایح تا تصویب نهایی در شورای شهر و هیات تطبیق پیگیری می گردد.