مدیر سرمایه انسانی شهرداری سبزوار گفت: با توجه به نارنجی شدن وضعیت شهرستان سبزوار و بروز موج چهارم ویروس کرونا، فعالیت کارکنان شهرداری در بخش های مختلف تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری انجام خواهد شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، علی عظیم نسب افزود: به منظور حفظ سلامتی و ایمنی کارکنان، بر اساس بخشنامه شماره ۳۸۳۹/۲۷/۸۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ فرمانداری سبزوار شایسته است همکاران شاغل در قسمت های ارائه خدمات ضروری و اساسی با تشخیص مسئولین مربوطه (معاونین، مدیران مناطق، روسای سازمان ها و مدیران دوایر) با حضور دو سوم نیروها در محل کار به صورت دورکاری انجام وظیفه کنند.

وی اظهار کرد: سایر همکاران اداری هم با تشخیص مسئول مربوطه با حضور یک دوم در محل کار و یک دوم به صورت دورکاری به فعالیت های خود تا اطلاع ثانوی ادامه دهند.

او گفت: در این راستا کارشناسان منابع انسانی مناطق و سازمان ها می بایست نسبت به ارائه گزارش روزانه به کارگزینی ستاد اقدام نمایند.