پرتال شهرداری سبزوار » آتش نشانی و ایمنی

آتش نشانی و ایمنی


ر این مبحث شهروندان می توانند با نحوه صحیح وسایل گرمایشی در فصل سرما آشنا و اطلاعات خود را بروز کنند.
shora_logo