پرتال شهرداری سبزوار » تاکسی

تاکسی


در این مبحث تلاش می شود به شهروندان یادآور شویم که هر خودروی زرد رنگی تاکسی نیست …
shora_logo