پرتال شهرداری سبزوار » زلزله و بلایای طبیعی

زلزله و بلایای طبیعی


در این مبحث تلاش شده یادآوری شود با اصول ایمنی می توان از افزایش آمار حوادث جلوگیری کرد.
shora_logo