پرتال شهرداری سبزوار » پسماند

پسماند


در این مبحث تلاش شده شهروندان با نگاهی دیگر با فعالیت های سازمان پسماند آشنا شوند.
shora_logo