مدیر مالی و ذیحساب شهرداری سبزوار گفت: اخذ وام توسط شهرداری سبزوار و ایجاد بدهی برای مدیران بعدی صحت ندارد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سیدعباس شبیری با بیان این مطلب افزود: توضیحات مطرح شده در گزارشی که در یکی از کانال های فضای مجازی منتشر شده خلاف واقع است، لطفا مسیر شهرداری را که نهادی است مردمی و مدیران و کارکنانش برای توسعه این شهر از هیچ تلاش شبانه روزی مضایقه نمی کنند را با سخنان خلاف واقع منحرف نکنیم.

او با بیان اینکه اخذ تسهیلات برابر بودجه مصوب و دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد، بیان کرد: یکی از موارد تامین منابع مالی شهرداری ها در سنوات اخیر تهاتر بدهی‌های ادارات و سازمان های دولتی از محل اسناد خزانه با ایجاد دیون توسط شهرداری‌ها در حوزه نظام بانکی حاصل می‌گردد.

وی همچنین ادامه داد: عدم تحصیل لایحه در سال گذشته منجر به عدم دریافت مطالبات شهرداری در قالب اسناد خزانه در سال مذکور و سال‌های آتی شد و متأسفانه شهرداری به دلیل القای اینگونه تفکرات مطروحه از این منابع در استان محروم گردید.

شبیری گفت: در صورت دریافت تسهیلات و انجام پروژه ها در سال گذشته قطعاً شهرداری امروز با افزایش تورم در حوزه‌های عمرانی و مالی روبرو نمی شد و موفق تر عمل می‌کرد و نرخ سود بانکی کمتر از تورم حال حاضر بود.

مدیر مالی و ذیحساب شهرداری سبزوار بیان کرد: از این گونه افراد که خود را صاحبنظر در کلیه حوزه های شهری می دانند درخواست می گردد با تدبیر و رفع مشکلات در حوزه کاری خود سهمی در رشد و شکوفایی دیار سربداران داشته باشند.

گفتنی است ذکر این نکته لازم است شاید شهرداری سبزوار دیون شهرداران قبلی را پرداخت نموده باشد اما تاکنون دیونی برای شهرداران آتی ایجاد ننموده است.