مدیر مالی و ذیحسابی شهرداری سبزوار گفت: امروز حقوق و مزایای کارگران بخش خصوصی رفت و روب و جمع آوری زباله سازمان پسماند و تامین و نگهداری پارکها و فضای سبز سازمان پارکها فضای سبز و منظر شهری شهرداری سبزوار واریز شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سیدعباس شبیری با بیان این مطلب افزود: شهرداری‌ سبزوار علیرغم سایه سنگین کرونا بر کاهش درآمدها و مشکلات مالی همه تلاش خود را برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگران خود کرده و می کند که خوشبختانه امروز این مهم برای دو سازمان بزرگ شهرداری محقق شد.

او در ادامه اظهار کرد: در این راستا به منظور تداوم امور رفاهی کارکنان، از ابتدای سال جاری حق مسکن و حق بن برابر قانون کار اعمال شده و اصلاحیه حقوق و مزایای پرسنل نیز طبق قانون از ابتدای امسال در دستور اجرا قرار گرفته است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه کلیه حقوق، مزایا و مابه التفاوت حق مسکن و بن هم به حساب کارگران بخش خصوصی واریز شده، بیان کرد: شهرداری به تعهدات خود در قبال پرداخت حقوق عمل کرده و برابر قرارداد های منعقد شده با پیمانکاران یک ماه حقوق معوق کارگران در تعهد پیمانکاران شرکت ها می باشد.