مدیر مالی و ذی حساب شهرداری سبزوار گفت: با توجه به بخشنامه ابلاغی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری های کل کشور از سوی رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شهرداری سبزوار از ابتدای آذرماه  نسبت به تشکیل کارگروه تهیه و تدوین بودجه سال آینده اقدام کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سید عباس شبیری با بیان این مطلب افزود: امید است پس از اخذ پیشنهادات و سازمان‌های وابسته، شهرداری مناطق و حوزه معاونین و جمع‌بندی آن در جلسات کارگروه بتواند بودجه پیشنهادی خود را به استناد ماده ۶۷ قانون شهرداری ها در مهلت مقرر به شورای شهر تقدیم نماید.

وی گفت:  بر اساس ماده ۶۷ قانون شهرداریها، شهرداری ها مکلف می باشند بودجه پیشنهادی خود را تا پایان دی‌ماه به شورا تحویل و  قانونگذار نیز به شورا فرصت یک ماهه داده تا ضمن بررسی بودجه پیشنهادی، تصویب و ابلاغ آن  تا پایان بهمن ماه اقدام نماید تا شهرداری فرصت برنامه‌ریزی برای شروع در سال جدید داشته باشد.