مدیر ارتباطات شهرداری سبزوار گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته خوشنویسی برای دومین سال پیاپی، ۲۵ پرتابل شهری شهرداری مزین به معرفی و رزومه کاری خوشنویسان این کهن شهر  شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، محمد اختریان با بیان این مطلب افزود: این اقدام با هدف معرفی شخصیت خوشنویسان سبزوار، معرفی هنر خوشنویسی به هنر دوستان و همچنین ارج نهادن به هنر خوشنویسی به عنوان هنر اصیل ایران زمین می باشد.

او یادآور شد: در انجمن خوشنویسی سبزوار ۲۱ استاد فوق ممتاز و عالی و ۸۰ استاد ممتاز حضور دارند که از این حیث دیار سربداران از بسیاری از مراکز استان در رتبه بالاتری قرار گرفته است.

اختریان با بیان اینکه از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه به نام هفته خوشنویسی نامگذاری شده است، بیان کرد: این اقدام با همکاری مدیریت ارتباطات شهرداری و انجمن خوشنویسان سبزوار در دستور کار قرار گرفت.