در روزهای اخیر تبلیغاتی در فضای مجازی شهرستان سبزوار منتشر شده است که خبر از فروش زمین هایی در منطقه سجادشهر به متری ۸۰ هزارتومان می دهد.

با توجه به اینکه منطقه سجادشهر در حال حاضر جدیدترین منطقه شهری و از خوش آتیه ترین محلات سبزوار محسوب می شود، بسیاری از همشهریان سبزواری علاقه مند داشتن ملک در این منطقه هستند. لذا مشاهده تبلیغات فروش زمین به قیمت رویایی متری ۸۰ هزارتومان در این منطقه ممکن است برای تمام همشهریان جذاب و وسوسه انگیز باشد، ولی با پیگیری خبرنگار اسرارنامه از چند بنگاه معاملات ملکی معتبر و نیز از یک منبع آگاه در شهرداری سبزوار، نشان داد که این تبلیغات صحت ندارد و زمین های مورد نظر خارج از محدوده سجادشهر هستند.

مطابق استعلام از چند بنگاه معاملات ملکی در سطح شهر و توحید شهر، محدوده قیمت زمین های سجادشهر در حال حاضر از متری۵۰۰هزارتومان تا حداقل ۲۵۰ هزارتومان متغیر است و زمین هایی که با قیمت متری ۸۰ هزارتومان در پشت دانشکده فنی تبلیغ می شوند، اصلا در محدوده سجادشهر نبوده و شامل امکانات و خدمات شهری که برای سجادشهر متصور و منظور می باشد، نخواهند شد.

بر اساس نقشه های قانونی و مصوب شهرداری سبزوار، محدوده سجادشهر بعد از پایان دیوار شمالی دانشکده های فنی دخترانه و پسرانه بقیه الله آغاز می شود و در واقع جنوبی ترین اراضی منطقه سجادشهر تقریبا همجوار با ساختمان ستاد محترم فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان در مجاورت جاده توحید شهر است.

بنابراین زمین های پایین تر از این محدوده (پشت دانشکده های فنی) هر قیمتی هم که داشته باشند، جزء سجادشهر نیستند.
لذا با توجه به انتشار اینگونه تبلیغات نامعتبر در فضای مجازی امید می رود همشهریان گرامی پیش از مبادرت به خرید و فروش هر ملکی در محدوده سجادشهر به نقشه رسمی و مصوب توسط شهرداری سبزوار مراجعه کنند./اسرارنامه