July 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

Sabzevar Municipality

آموزش شهروندی ایمنی و اطفا حریق در پارک بانوان

با هدف توسعه همگانی و ارتقا سطح آگاهی شهروندان، دوره آموزش دوره شهروندی ایمنی و اطفا حریق با حضور جمعی از بانوان سبزواری توسط سازمان آتش نشانی و مدیریت امور بانوان شهرداری در محل پارک بانوان برگزارشد.