August 07,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

Sabzevar Municipality

روز اساطیر مهر

مراسم بزرگداشت ۷ مهر روز آتش نشانی و تجلیل از پرسنل سازمان آتش نشانی و تکریم خانواده های آنان با حضور کوشکی شهردار سبزوار ، فروغی ریاست شورای شهرستان ، کرامت ، بروغنی و ارغیانی اعضای شورای اسلامی شهر ، احمدی رئیس سازمان و جمعی از مدیران و روسای سازمان های تابعه شهرداری سبزوار برگزار شد.