April 18,2021 | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

Sabzevar Municipality

افتتاح کتابخانه تخصصی دفاع مقدس

با حضور شهردار سبزوار، اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران شهری و شهرداری کتابخانه تخصصی دفاع مقدس، خانه عکس و سنگر فرماندهی خانه موزه شهید فرومندی بهره برداری شد