July 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

Sabzevar Municipality

بازدیدی به رنگ اردوهای جهادی

شهردار سبزوار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سبزوار، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مدیران  از فعالیت دانش آموزی بسیجی جهادگر در مدرسه شهید فرومندی و کارآفرینان در خیابان ناوی و مستضعفین بازدید کردند.