December 19,2018 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

Sabzevar Municipality

بازدید رسانه ای شهردار و اعضای شورا از بیست و سومین نمایشگاه تهران

شهردار سبزوار و جمعی از اعضای شورای شهر،معاون خدمات شهری شهرداری، مدیران شهرداری و تدادی از اصحاب رسانه سبزوار از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها تهران بازدید کردند.