January 24,2020 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

Sabzevar Municipality

بازدید شهردار سبزوار از سازمان های آرامستان و فضای سبز

شهردار سبزوار ؛ امروز به اتفاق رئیس شورای شهرستان، بروغنی عضو شورا و جمعی از معاونین و مدیران شهرداری از دو سازمان آرامستان و سیما، منظر و فضای سبز بازدید و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.