August 17,2019 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

Sabzevar Municipality

بازدید شهردار سبزوار واعضای شورا از باغ موزه دفاع مقدس تهران

شهردار سبزوار، اعضای شورای شهر و جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان از باغ موزه دفاع مقدس تهران جهت ایجاد باغ موزه دفاع مقدس سبزوار  بازدید کردند.