January 19,2020 | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

Sabzevar Municipality

بازدید مدیران شهری از بازارچه هفتگی سبزوار

مدیران شهری از بازارچه هفتگی عرضه محصولات صنایع دستی ویژه بانوان در محل پارک بانوان بازدید کرده و برلزوم برپایی اینگونه نمایشگاه ها برای نشان دادن ظرفیت و‌ پتانسیل های بانوان شهرستان سبزوار تاکید کردند.