September 26,2020 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

Sabzevar Municipality

بازدید میدانی از چند طرح شهری

شهردار سبزوار، فروغی رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا، بروغنی خزانه دار شورای شهر و جمعی از مدیران ارشد شهرداری از طرح فاز سوم بزرگراه ابریشم اجرای عملیات آسفالت خیابان های گلشن و راهنمایی۱۰ بازدید و از نزدیک در جریان روند اقدامات عمرانی این پروژه قرار گرفتند.