July 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

Sabzevar Municipality

به یاد دوران مدرسه و کودکی

نشست صمیمی کوشکی شهردار سبزوار، دکتر محمدی ریاست شورای اسلامی شهر،فروغی ریاست شورای شهرستان، آقای کل میشی و سرکار خانم دکتر بخشی اعضاء شورا،صابر و قلعه نوی مشاوران شهردار ، محرابی مدیریت آموزش وپرورش و جمعی از مدیران شهرداری در مدرسه دکتر شریعتی به مناسبت ۱۳ آبان با دانش آموزان برگزار شد.