May 09,2021 | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

Sabzevar Municipality

تجلیل از حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس شهرداری

آیین تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شاغل در شهرداری با حضور کوشکی شهردار سبزوار ، کرامت ریاست شورای اسلامی شهر ، فروغی ریاست شورای شهرستان ، ارغیانی رئیس کمیسیون ایثار و مقاومت شورا و مقصودی رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ، بروغنی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهری و شهرداری در محل خانه ترشیزی توسط اداره فرهنگی و هنری و پایگاه های بسیج شهید صالح آبادی و شهید دامروری شهرداری سبزوار برگزار شد.