December 02,2020 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

Sabzevar Municipality

تداوم نهضت آسفالت

به منظور تداوم خدمات رسانی و ارتقای خدمات کیفی و کمی به شهروندان، اجرای طرح نهضت آسفالت در سبزوار شتاب گرفت تا نوید تحولی بزرگ را در این بخش از خدمات شهری و عمرانی بدهد.

اجرای طرح نهضت آسفالت از برنامه‌های اصلی شهرداری در سال جاری است که از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود وضعیت عبور و مرور در معابر سطح شهر است.