December 19,2018 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

Sabzevar Municipality

تشکیل زنجیره انسانی سبزواری در دفاع از خلیج همیشگی فارس

در این زنجیره انسانی که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و شهرداری سبزوار در محل میدان خلیج فارس برگزار شد، نمایندگان مردم سبزوار در مجلس، فرماندار، شهردار سبزوار، اعضای شورای شهر، روحانیون، مدیران شهری و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.