August 17,2019 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

Sabzevar Municipality

تلاش مردان بی ادعا در مهار روان آبها

بارش باران که از روز گذشته در سبزوار آغاز شده سبب ایجاد روان آب ها در سطحش هر شده که نیروهای سازما مدیریت پسماند بدون هیچ چشمداشتی در حال رفع و مهار آن هستند.