August 17,2019 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

Sabzevar Municipality

تلاش هایی که دیده نمی شود

کار ما شب و روز ندارد، خدمت به مردم در هر حال و شرایطی…گوشه ای از تلاش سفیران پاکی در آبگرفتگی معابر شب و روز گذشته