August 07,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

Sabzevar Municipality

جلسه ای به رنگ فرهنگ و تاریخ

در اولین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر به ریاست مهدی مقصودی بحث بهسازی بازار تاریخی سرپوش با مشارکت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سبزوار، شهرداری، مالکان و کسبه مطرح و مورد موافقت حاضرین قرار گرفت.

در این جلسه همچنین کش‌وقوس‌های احداث گذر فرهنگ و هنر در این شهر،  بار دیگر مورد بحث قرار گرفت و در ادامه آن و جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر برگزار شد.