July 17,2018 | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

Sabzevar Municipality

حضور شهردار سبزوار در مراسم تشییع شهید تازه تفحص شده قناعتی

شهردار سبزوار همراه با خیل عظیم مردم شهید پرور سبزوار، در مراسم تشییع شهید محمد علی قناعتی که پس از ۳۵ سال پیکرش تازه تفحص شده، حضور یافت.