March 22,2018 | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲

Sabzevar Municipality

حضور شهردار سبزوار و اعضای شورای شهر در توحید شهر

با حضور شهردارسبزوار، اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری ، مشکلات توحید شهر مورد بررسی قرار گرفت.