February 25,2020 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

Sabzevar Municipality

حضور معاونین وزیر راه و شهرسازی در سبزوار

با حضور امینی معاون برنامه ریزی وزیر راه و شهرسازی و ذاکری معاون دفتر ایمنی وزارت راه و شهرسازی در سبزوار،شهردار پیگیر مطالبات شهری این شهر شد.

معاونین وزیر از میادین خلیج فارس، سربداران، کمربند شمال غرب و شمال شرق سبزوار بازدید کردند.