January 24,2020 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

Sabzevar Municipality

خبرهای خوش از بازدید طرح های شهری

شهردار سبزوار به اتفاق معاونین فنی و عمرانی، توسعه مدیریت و منابع، شهرسازی و معماری و جمعی از مدیران ارشد شهرداری از چند طرح شهری بازدید کردند که ماحصل آن خبرهایی خوش برای ارائه مطلوب تر به شهروندان سبزواری بود.