December 19,2018 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

Sabzevar Municipality

خودنمایی گل ها در تابستان گرم

گل های تولیدی گلخانه های طرح اسپانیایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار  در این روزهای گرم تابستان طراوت بهار را به ارمغان آوردند.