April 20,2018 | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

Sabzevar Municipality

دیدار بانوان فرهنگی با شهردار سبزوار

دبیر نخستین جشنواره توانمندی های بانوان فرهنگی سبزوار با اتفاق جمعی از معلمان با حضور در شهرداری، از همکاری و مساعدت های شهردار سبزوار و مجموعه شهرداری در برگزاری این نمایشگاه تشکر و لوح تقدیر حسن محرابی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار را به شهردار اعطا کردند.